- Det var Mattilsynet som anmeldte saken til politiet i juli i fjor, opplyser statsadvokat Jarle Wikdahl til Fosna-Folket.

Det er han som har tatt ut tiltalen, mens det er politiadvokat Alf Rune Nilsen som møter som aktor i Fosen tingrett når saken behandles i september. Fosna-Folket har ikke lyktes i å få en kommentar fra Nilsen fredag.

Grov vanskjøtsel

Det var NRK som først omtalte saken. Fosen-bonden er tiltalt for grovt brudd på Dyrevelferdslovens paragraf 37 annet ledd som omhandler vanskjøtsel av dyr både når det gjelder blant annet fôring, beskyttelse mot skader og begrensning av smittesprede.

«Overtredelsen er grov idet det særlig er lagt vekt på overtredelsens omfang og virkninger, og graden av utvist skyld», står det i tiltalen mot mannen.

Noen ble avlivet

Ifølge tiltalen hadde Fosen-bonden både kyr og okser. Påtalemyndigheten mener mannen unnlot å fôre dyrene tilstrekkelig noe som førte til at mange dyr ble avmagret og flere døde.

«I løpet av perioden fra 2013 til 2017 døde i alt 81 dyr, hvorav 76 selvdøde og 5 ble avlivet grunnet avmagring og/eller annen vanskjøtsel», heter det i tiltalen.

Statsadvokat Wikdahl opplyser at dyrene døde gjennom en periode på flere år.

- Dødsfallene er fordelt på tidsperioden 2013-2017. Mattilsynet har fulgt opp både dyreholder og besetningen over noe tid, sier han.

Av tiltalen går det frem at Mattilsynet den 13. mars i fjor fattet vedtak om å avvikle dyreholdet hos Fosen-bonden.

«På det tidspunktet var 98 storfe i ulik alder avmagrede og led under mangel av tilstrekkelig fôring», står det i tiltalen.

Ingen kommentar

Tiltaltes forsvarer Jon Reidar Aae opplyser til Fosna-Folket at Mattilsynet allerede i 2011 ga bonden pålegg om å gjennomføre tiltak i fjøset.

- Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken før jeg har snakket med min klient, sier advokaten.

Fosna-Folket har vært i kontakt med avdelingssjef Ludvig Sjaastad i Mattilsynet.

- Mattilsynet var allerede i 2011 inne i saken. Hvorfor grep dere ikke inn tidligere?

- Det er en jurist i Mattilsynet som styrer informasjonsflyten hos oss, og når en sak er anmeldt er alle våre rapporter unntatt offentlighet så lenge saken ligger hos politiet. Det strafferettslige kan ikke vi uttale oss om nå, og jeg kan derfor ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt, sier han.

Risikerer tre år

Av tiltalen går det frem at bonden kan miste retten til å eie eller på noen måte håndtere husdyr for en periode på ti år. Statsadvokat Wikdahl opplyser at den øvre strafferammen for forholdet ligger på tre års ubetinget fengsel.

- Jeg vil ikke på nåværende tidspunkt gå noe nærmere inn på straffenivået i slike saker, sier statsadvokaten og viser til at det ikke er han som skal prosedere saken i retten.

Les mer:

Var ruset og hadd hasj i koppholderen da han ble stanset av politet.