Nødetatene fant ikke «kritisk skadde» Geir Atle i buskene

foto