Axel henter motiver fra nærmiljøet for å vekke minner hos beboerne