6 av de 10 viktigste virksomhetene styres av pendlere