Etterforsker voldshendelse med kniv: – Soldatene skal ha opplevd seg truet og utsatt for trusler