Mens andelen som vil ta opp nye lån det neste året er 24 prosent blant befolkningen som helhet, er den hele 40 prosent blant de under 30 år, viser undersøkelsen som Sentio Research har gjort for Fokus Bank.

– Låneiveren er dessuten størst hos dem som tjener lite. Blant de spurte med inntekt under 200 000 kroner, svarer drøyt halvparten at de vil øke eller ta opp nye lån det neste året, sier privatøkonom Monica Haftorn Iversen i Fokus Bank.

Mange av disse har også tenkt å ta opp lån uten sikkerhet.

– Det betyr som regel forbrukslån, som kan være svært kostbare å betjene. Blant nordmenn flest tenker ti prosent å ta opp slike lån det neste året, men andelen er dobbelt så høy blant de spurte under 30 år. Det er en tendens vi er betenkt over.

I luksusfella

Særlig blant dem med lav utdanning og lav inntekt er det mange som vil låne uten sikkerhet.

– I disse gruppene kan det synes som om behovet for god økonomirådgivning er særlig stort. Mange unge med svak økonomisk plattform står i fare for å havne i luksusfella, sier Haftorn Iversen.

Hennes bekymring deles av økonomirådgiver Carsten O. Five, tidligere redaktør i Dine Penger.

– Det er nettopp de som ikke burde ta opp forbrukslån eller sette seg i kredittkortgjeld som gjør det. Slike lån har vist seg å være veien inn i uføret for mange. Hvis du ikke har annen finansieringsmulighet, så vent med å kjøpe, sier han.

Ifølge undersøkelsen frykter rundt 15 prosent av befolkningen at de kan få betalingsproblemer hvis renten stiger med to prosent. Men det store flertall er lite bekymret. Five synes dette er litt forbausende.

Lånerekord

– Vi har aldri lånt så mye penger som nå. Alle bør få med seg at renten historisk sett er unaturlig lav. Grunnen til at økningen drøyer er uro i verdensøkonomien, men den situasjonen er midlertidig, sier Five.

Optimismen blant folk flest har nok økt etter at Norges Bank holdt styringsrenten uendret på sitt siste rentemøte, tror Monica Haftorn Iversen i Fokus Bank.

– Men låntakerne bør rette blikket lenger fram og ta høyde for en rente som kan bli mer enn dobbelt så høy som dagens. Alle som ville få problemer i en slik situasjon bør vurdere fastrente på i hvert fall en del av lånet, sier hun.