Statens naturoppsyn trenger din hjelp i bestandsregistreringen av gaupe.

Stortinget har bestemt at det skal være 65 kull med gaupeunger i Norge hvert år, og overvåkingen av arten er rettet mot å registrere familiegrupper, som består av gaupemor i følge med en eller flere årsunger.

Trenger din hjelp

Hvis du kommer over flere gauper i lag, så ønsker SNO gjerne å høre om din observasjon.

– For at vi skal få en best mulig oversikt over antall gauper i Norge, så er vi avhengige av at de som finner spor etter flere gauper sammen melder dette inn til de lokale rovviltkontaktene i SNO. På denne måten kan de få gjennomført de registreringene i felt som vi er avhengige av i overvåkingen av arten, forklarer Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Ønsker tips om spor

Registreringen av spor etter gauper er i stor grad basert på lokal medvirkning, ved at publikum melder inn observasjoner av spor til SNO.

– Tips fra publikum er et meget viktig bidrag til overvåkingen av gaupe i Norge. Vi oppfordrer alle som ser spor i snøen etter to eller flere gauper i følge, om å melde i fra til den lokale rovviltkontakten i SNO så raskt som mulig, sier Kjartan Knutsen, seksjonssjef for rovvilt i SNO.