I 1997 ble det opprettet et digitalt medlemsregister i Den norske kirke med tillatelse til å kopiere Folkeregisteret. Senere ble det gjort noen forsøk med å fjerne medlemmer i andre tros- og livssynssamfunn. Ifølge Human-Etisk Forbund vil trolig opp mot 50.000 nordmenn gjennom valgkortet i disse dager vite at de er oppført i Den norske kirkes medlemsregister mot sin egen viten og vilje.

Leder i Human-Etisk Forbund Fosen, Gunn Berit Tangen, mener at rett skal være rett og ber folk i Fosen som ikke ønsker å stå oppført i Den norske kirkes medlemsregister benytte sjansen til å datere og signere valgkortet og sende det tilbake i den vedlagte svarkonvolutten, noe som betyr at en da vil bli strøket fra listene.

Den norske kirke får ikke statsstøtte per medlem, men bevilgninger over statsbudsjettet helt uavhengig av medlemstall. Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke får derimot støtte tilsvarende hva statskirken får per medlem. Siden medlemstallet i Den norske kirke har vært for høyt, har summen per medlem vært for lav. Dermed har tros- og livssynssamfunnene fått for lite offentlig støtte for sine medlemmer, påpeker Human-Etisk Forbund.

Tros- eller livssynssamfunn i Norge mottar om lag 800 kroner årlig for hvert enkelt medlem som er registrert.

Illustrasjonsbilde fra Hasselvika kirke. Foto: Arnulv Bergstrøm