- Dette er en stor dag. Endelig etter åtte år skal vi sette i gang Hysnes helsefort, sa ordfører Per Kr. Skjærvik som undertegnet for Rissa kommune, mens administrerende direktør Bjørn Erikstein undertegnet for Helse Midt-Norge.

- En solskinnsdag

Stiftelsen Hysnes med Halvard Rørstad som daglig leder hadde invitert styret i stiftelsen sammen med pressen til å overvære signeringen.

- Dette er en solskinnsdag i dobbel forstand, innledet Halvard Rørstad sin orientering til de frammøtte. Værgudene kunne umulig ha presentert Hysnes i bedre drakt enn denne, så lenge vi skriver februar. De innbudte fikk en omvisning rundt på området, med en kort konsert i fjellhallen og en rask tur innom militærmuseet.

Positiv

Hysnes Helsefort forankrets i St. Olavs Hospital HF. Administrerende direktør Gunnar Bovim uttrykte at han har vært skeptisk til prosjektet tidligere, men det har endret seg.

- Her går vi inn med liv og lyst, og forskningsdelen blir hovedpilaren. Jeg er overbevist om at de involverte fagmiljøene vil satse tungt her, sa Bovim.

ENDELIG: I går ble intensjonsavtalen om etableringen av Hysnes Helsefort underskrevet av ordfører Per Kr. Skjærvik og administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, Bjørn Erikstein.