Den heteste saken på sakskartet under kommunestyremøtet i Lysøysundet i Bjugn tirsdag var utvilsomt behandlinga av innbyggerinitiativet som ber om at kommunen gjenopptar tråden om sammenslåing med Ørland.

- Vingle fram og tilbake

Et tverrpolitisk forslag, fremmet av Anne Torill Rødsjø (Ap), om å si nei til ny dialog, fikk 18 stemmer og flertall i kommunestyret.

- I mitt hode er det riktig at vi fortsetter mot Åfjord. Vi kan likevel ha et godt vennskap med Ørland. Det er viktig å være tro mot det vi har gående nå, og ikke vingle fram og tilbake, sa Rødsjø.

Over 230 underskrifter har blitt samlet inn for å forsøke å få politikerne i de to kommunene til å sette seg ned rundt forhandlingsbordet igjen, etter to strandede forsøk i henholdsvis 2014 og 2016.

- Sterkt signal

Tre av kommunestyremedlemmene støttet forslaget fra underskriftskampanjen, deriblant Lene Kotte (Ap).

- Jeg har et innstendig ønske om at vi må behandle initiativet fra innbyggerne og henvendelsen fra Ørland med respekt. Engasjementet gir et sterkt signal på at vi må ta lokaldemokratiet på alvor. Henvendelsen fra Ørland og tidspunktet den kom på, er ikke mer upassende enn da vi tok kontakt med Åfjord da de hadde en avtale med Roan, framholdt Kotte.

Vil mot Ørland

Hun fikk støtte fra Ole Graneng (Sp) og Per Odd Solberg (Bygdalista), som begge ønsket å holde døra åpen for dialog med naboen.

- Slik jeg ser det er det ikke problem å ha en dialog med Ørland parallelt med prosessen vi har gående med Åfjord, sa Graneng under debatten.

- Jeg har vært fem dialogmøter med innbyggerne. Og retningen innbyggerne ønsker er mot Ørland. Hvis vi hadde holdt en folkeavstemming om hvorvidt vi skal velge Ørland eller Åfjord, er det garantert at flertallet hadde ønsket Ørland, sa Solberg.

Stødig kurs nordover

Imidlertid ønsket det politiske flertallet å lukke døra, og holde stødig kurs nordover mot Åfjord, inkludert ordfører Ogne Undertun.

- I utgangspunktet har vi ikke fått en formell henvendelse fra Ørland. Vi har fått en kopi av et brev adressert til Fylkesmannen. Så vidt meg bekjent gjelder det fortsatt et vedtak om at de ønsker å stå alene. Det ble ikke endret under det siste kommunestyremøtet de hadde, sa Undertun som stemte for å takke nei til dialog.

Ryddig prosess

Flere av politikerne som ønsket å si nei til dialog stilte spørsmål rundt hvilke signaler et eventuelt ja til dialog ville sendt til Åfjord, som 31. januar skal avgjøre om de ønsker å slå seg sammen med Bjugn eller Roan. Store vedtatte investeringer i Ørland ble også nevnt som et ankepunkt mot dialog.

Tyngst veide imidlertid ryddighet blant de som sa nei til forslaget.

- Nå har vi brukt alt for mye tid på å diskutere Ørland. Vi må først gjøre oss ferdig med prosessen med Åfjord. Hvis det ikke går, synes jeg vi bør legge frivillig sammenslåing på is, sa Fredrik Sandness (Ap).