I overkant av 24.600 sør-trøndere må i gjennomsnitt betale 12.000 kroner i restskatt. Det viser tall fra Skatteetaten. Etaten opplyser i en pressemelding at 151.500 skatteytere i fylket får tilbake på skatten. Totalsummen er 1,67 milliarder kroner. Det gir et gjennomsnitt på 11.000 kroner per skatteyter.

- De fleste som får skatteoppgjøret nå, er lønnstakere og pensjonister som har levert selvangivelsen elektronisk. Eller at man har benyttet seg av leveringsfritak, sier Grete Ervik, fungerende regiondirektør i Skatteetaten region Midt-Norge.

Vente

De som ikke får skatteoppgjøret sitt nå, må vente til neste pulje som får beskjed rundt 6. august. Dette vil gjelde mange av dem som har gjort endringer, samt levert selvangivelsen på papir. Deretter vil det bli ukentlige oppgjør frem til siste pulje, som er klar 15. oktober.