- Det er jaggu på tide at det satses på vei til Roan nå. Jeg tror næringslivet har ventet på ny vei. De har sett vekstpotensialet lenge, men har kanskje latt investeringene vente, sier Roan-ordfører Einar Eian.

I juni vedtok et enstemmig fylkesting byggingen av to tunneler i Berfjorden i Roan. En tredje tunnel fra Sumstad til Hellfjorden skal etter planen få byggestart i oktober i år.

Eian sier veibyggingen er viktig både for Roan og også for å binde sammen den nye kommunen når Åfjord og Roan blir ett rike.

Likevel ser han behov for enda mer vei.

Vei og ny-kommune

Eian sier det er mange politiske saker som opptar ham denne sommeren. Høyt på listen kommer infrastruktur og kommunesammenslåing.

- Det blir intens jobbing etter ferien. Det er mye som er klart i intensjonsavtalen vår. Noe av det som ikke er klart er kommunenavn. Navnet på kommunen ligger det mye følelser i. Det kan se ut til at vi ikke bestemmer selve kommunenavnet på det første felles kommunestyremøtet, men at vi vedtar en prosess for å jobbe frem mot et godt navn, sier ordføreren.

- Det er klart jeg tenker på kommunesammenslåing. Det er en av de største beslutningene for Roan på lang tid. Infrastruktur opptar meg også mye. Det vi trenger i Roan er vei, sier han.

Blå sektor

Eian mener gode veiforbindelser ut til kysten er en av de absolutt grunnleggende forutsetningene for at den blå sektoren lykkes.

- Det er klart ny vei har voldsom betydning for kystområdene. Først og fremst for næringslivet og arbeidsplasser, men også for alle som bor her. Kysten er et vekstområde som betyr mer og mer, sier han.

Bedrifter som leverer ferskvare som fisk må være sikre på at lasten kommer frem slik den skal.

- Det ser ut til at vi er på bedringens vei med tanke på infrastrukturen til Roan. Jeg har god tro på at vi får til enda mer. Den tyngste børen ligger på fylkesvei 14, hovedveien til Roan. Der er det virkelig behov for oppgradering, sier Eian.

- Knut Sundet i Fosenvegene har tidligere sagt at det trengs minst fem tunneler på strekningen for at den skal bli god. Det ser ut til at han har rett i det. Det er kostbart å bygge tunneler, men jeg har tro på at vi får til i hvert fall en tunnel til i rimelig tid i tillegg til de tre som er vedtatt, sier han.

Binder sammen

Vei vil også binde sammen delene av nye kommunen Åfjord og Roan skal danne.

- Det er selvfølgelig viktig at den nye kommunen henger godt sammen. Åfjord og Roan har de samme interessene der. Jeg tror det er viktig å ha Åfjord på laget, sier Roan-ordfører Einar Eian, som har et intenst løp med kommunesammenslåing foran seg etter ferien.