Svein Skånøy i Rissa har søkt Rissa kommune om å få starte hjorteoppdrett i et skog- og myrområde sør for Skånøyklumpen i Skaugdalen.

Vil fange ville dyr

I søknaden skriver Skånøy at han planlegger å gjerde inn et område på omlag 300 dekar til formålet. Han søker om å få fange inn ville dyr for genmateriale til oppdrettet. På sikt ser han for seg at han vil bygge opp en stamme på om lag 100 dyr.

Nydyrking

Han søker også om å få dyrke opp om lag 50 dekar innenfor området som er tenkt som innhegning. Han planlegger å sette opp et 2,5 meter høyt gjerde rundt innhegningen.

Innspill

Skånøy har tidligere bygd en to kilometer lang skogsveg inn til området han søker om å få starte hjorteoppdrett i.

Rissa kommune ønsker nå at de som eventuelt måtte ha innspill til saken sender skriftlige begrunnede uttalelser til kommunen.