Av Ørland kommunes 5278 innbyggere er de fleste menn i alderen 20 til 24 år, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Størsteparten av kvinnene som er bosatt i kommunen er i alderen 45 til 49 år.

Eldrebølge

Dermed trosser kystkommunen foreløpig prognosene for Norge og store deler av den vestlige verden.

Andelen eldre øker drastisk i årene som kommer, særlig når de store etterkrigskullene blir gamle. I en demografisk pyramide vil hovedvekten trolig ligge på midten, som betyr at flesteparten av innbyggerne er i alderen 50 til 69 år. I Ørland er det imidlertid mange innbyggere i lavere alderssjikt, fra 15 til 29 år.

Folkevekst

Foruten en gledelig demografisk utvikling i alder, kan ørlendingene også skilte med en folkevekst på 69 personer i 3. kvartal av 2016. 31 nye ørlendinger ble født, samtidig som kommunen har 312 innbyggere med innvandrerbakgrunn per 2016.

Ordfører Tom Myrvold (H) tror blant annet Forsvaret og bygg- og anleggsbransjens tilstedeværelse i kommunen påvirker demografien.

- Jeg tror nok Ørland vil få mange av de samme utfordringene som de fleste andre kommuner når vi blir flere eldre, men det er jo et positivt tegn, sier ordføreren.

Likt for Rissa og Åfjord

- Den store andelen menn i 20-årene skyldes kanskje optimismen i kommunen vår rundt både Forsvaret, men også andre næringer som har forholdsvis unge arbeidstakere, sier han.

Etter Ørland følger kommunene Åfjord og Rissa, som begge har en overvekt av 45 til 49 år gamle menn. Tallet er tilsvarende for kvinnene i de to kommunene.

I Åfjord har folketallet økt med 4 personer hittil i 2016. 23 nye åfjordinger har kommet til, og med sine 142 innbyggere med innvandrerbakgrunn ender også Åfjord opp på plussida i folketallsutviklinga.

Eldst i nord

Rissa, Fosens mest folkerike kommune med sine 6 654 innbyggere, har fått 10 flere innbyggere så langt i år.

I Bjugn, som har vel 4819 innbyggere, er de fleste menn i alderen 50 til 54 år, mens kvinner flest er i alderen 60 til 64 år. I Osen er brorparten av mannfolka 65 til 69 år, mens det tilsvarende tallet for kvinnene er 55 til 59 år.

Roan og Leksvik er de to kommunene med den eldste befolkninga skal vi tro tallene fra SSB. Begge kommuner har flest menn i alderen 65 til 69 år, og flest kvinner i alderen 60 til 64 år.