Utvekslingsorganisasjonen Youth For Understanding (YFU) vil gjerne at deres elever skal få oppleve hverdagslivet i en av områdets gjestfrie familier. Om Jan fra Tyskland eller Sofia fra Mexico havner i Sør-Trøndelag avhenger av om YFU finner familier som ønsker å bli kjent med en ungdom fra et annet land og tør å ta sjansen på et annerledes og spennende år.

Så langt er det kun to familier i Sør-Trøndelag som har meldt seg – to familier i Trondheim – men YFU håper på flere.

Får betalt i opplevelser

YFU ønsker vertsfamilier av alle slag. Det viktigste er at familien har et ønske om å gi eleven et godt år i Norge.

– Målet er at eleven skal bli integrert i lokalsamfunnet og bruke fritiden sin som annen ungdom.  Det er ikke meningen at familien må tilbringe all sin tid med eleven, men eleven bør inkluderes i familiens aktiviteter, slik at han/hun føler seg som en del av familien. Mange vertsfamilier deler fine opplevelser med elevene, og får et spesielt år med mange hyggelige opplevelser, sier inboundkoordinator i YFU Ida Nyrud.

YFU er en ideell organisasjon som er drevet av frivillige. Alle YFUs familier er derfor frivillige og får ingen økonomisk kompensasjon.

– Familiene får betalt i opplevelser. Vi har erfaring med at vertsfamiliene opplever at de har fått igjen mye, ofte mer enn de har gitt. De får lære om en ny kultur på en helt spesiell måte mange andre ikke får. Samtidig lærer man mye om egen kultur. Familien får inn et nytt familiemedlem som ofte ikke vet så mye om norsk kultur, og man må da forklare norske normer og vaner til en person med en annen bakgrunn. Mange får noen aha-opplevelser i løpet av året, forteller Nyrud.

Sør-Trøndelag er godt egnet for å ta imot elever

YFU har god erfaring med å sende elever til bygda og mindre byer.

– På mindre steder er miljøene mindre, og det er lettere å bli kjent med andre med samme interesser. Vi opplever at folk på små steder er flinke til å integrere elevene, og at de blir godt ivaretatt både på skolen og fritidsaktiviteter.  I følge Nyrud kommer mange av elevene til Norge for å oppleve norsk natur, og nærheten til naturen på mindre steder er noe de setter stor pris på.

Ida Nyrud i YFU håper derfor at flere i Sør-Trøndelag kan tenke seg å åpne hjemmet sitt for en utvekslingselev for et år.