Brua skal gå over Trondheimsfjorden der den er på det smaleste, mellom Flakk og Trongen som ligger i bunnen av Wemunstadbakken på Fosensiden. Det blir ei kombinert skråstagbru/flytebru.

Rissa Utvikling har jobbet med disse planene i seks år. De siste to årene har rådgivingsfirmaet Rambøll vært med på laget.

- Vi viser nå at dette er samfunnsnyttig og teknisk gjennomførbart, sier leder i Rissa Utvikling Olbert Aasan, som lanserer ideen om å la brua være et pilotprosjekt der det lånes penger fra oljefondet til finansieringen med samme lave rente som utlandet får.

Seismiske undersøkelser viser at det er fullt mulig å bygge ei slik bru og ved å bygge store deler av brua i utlandet påvirker det heller ikke inflasjonen her i landet.

- Det er en unik egenskap at man kan importere verdiskapning. Brua kan i praksis bygges ferdig i utlandet og slepes hit, sier Terje Norddal hos Rambøll.

Brua er kostnadsberegnet til 11,4 milliarder kroner.

Seismiske undersøkelser viser at det er fullt mulig å bygge ei slik bru og ved å bygge store deler av brua i utlandet påvirker det heller ikke inflasjonen her i landet.