Signe Seip var datter av Karl Seip som var prest i Åfjord i 1880-årene. Som formuende og godt menneske hadde hun omtanke for svake grupper - og for de unge i kommunene hun hadde nære relasjoner til.

Ungdomslegatet på 5000 kroner som var innlemmet i testamentet hennes økte godt i årenes løp. I vinter bestemte overformynderiet i Stjørdal at midlene skulle fordeles. Åfjords andel på 107.540 kroner ble overført til konto i kommunen. Pengene skulle komme ungdom til gode så langt det var mulig i tråd med Signe Seip sitt siste ønske.

Kommunen har nå gitt Åfjord ungdomsråd anledning til å komme med forslag til hvordan pengene skal benyttes.

Ungdomsrådet vedtok at midlene avsettes til uteområde ved Bakeriet Kulturverksted. Rådet ønsker særlig vekt på tilrettelegging for skateboard, og håper midlene kan utløse støtte fra annet hold. Rådet ønsker også å se skisser for planløsning før arbeidet iverksettes.

Åfjord kirke har døkt om å benytte legatmidler til lederkurs for ungdom.

Kommunestyret fulgte rådmannens innstilling om å vektlegge uttalelsen fra ungdomsrådet om gode fritidstilbud. Uteområdet ved Bakeriet tildeles 92.540 kroner. Åfjord kirkes lederkurs får 15.000 kroner.