Riksvegferjene har fått reduserte takster. Nå krever næringslivet det samme her

foto