Frykter konsekvensene av skolekutt: - Noen timer vil én lærer ha 28 elever fra 1. til 7. trinn