Samferdselsdirektøren orienterte om status på fylkesvei 755. Ordfører ba om vurdering på å åpne et felt

foto