Fredag 24. august fikk Tore Solli i Indre Fosen kommune beskjed om at søknaden om forlenget fellingstillatelse ikke ble innvilget av Fylkesmannen. Han forteller at de er uenig i vedtaket.

- Dette er et vedtak vi vil påklage fra kommunens side. Vi ser det som meget sannsynlig at det fortsatt er minst en bjørn på Fosen, som har gjort betydelig skade gjennom hele sommeren. Bildet fra viltkameraet på mandag viser at den etter all sannsynlighet er her fortsatt, sier Solli.

- Lisensjakt ingen erstatning

Han mener det er positivt at det nå er iverksatt lisensfelling, men at dette ikke kan ses på som noen fullgod erstatning til det kommunale skadefellingslaget som har jaktet på bjørnen gjennom sommeren. Han mener at avslaget på fellingstillatelse vil redusere sjansene for å ta ut bjørnen.

- Vi har også hatt et ganske stort apparat i gang med å sette opp mange viltkameraer ute i terrenget. Disse krever oppfølging i form av batteriskift og annet vedlikehold. Dette har jo vist seg å gi resultat. At man nå er nødt til å avslutte dette arbeidet som det er lagt så mye ressurser i, mener vi er en feil beslutning.

Tore Solli forteller at Indre Fosen kommune vil klage på fylkesmannens avgjørelse Foto: Sigrun Øverland

- Lenge siden skader

Seniorrådgiver ved Fylkesmannen, Inge Hafstad begrunner avslaget med to grunner. Den ene er lisensfellingen som ble iverksatt tirsdag 21. august.

- Hovedargumentet er at det ikke har kommet melding om ferske kadaver de siste to ukene. Et skadefellingslag er bygd opp rundt at man har en akutt skadesituasjon, men fordi det er lenge siden siste skade har vi per dags dato ikke nok grunnlag for å gi tillatelse, sier Hafstad.

Det siste ferske kadaveret på Fosen ble funnet mandag 13. august ved Årbogen i Åfjord.

Ikke bastant nei

Han kan fortelle at i Grønlia-området, hvor viltkameraet tok bilde av bjørnen, har bøndene nå fått tilskudd for tidlig nedsanking av sauer. Hafstad poengterer at dette ikke er et bastant nei til framtidig fellingstillatelse fra Fylkesmannens side.

- Dersom det oppdages ferske kadaver, vil fellingstillatelse igjen bli tatt opp til vurdering, poengterer Hafstad.

Tillatelse fra grunneier

Sauebonde Eivind Myklebust som holder til ved Rødsjøen skjønner ikke grunnlaget for avslaget. Han mener dette gir store utfordringer for potensielt uttak av bjørnen.

- Med lisensfellingen må vi ha tillatelse fra grunneier for å kunne ta ut bjørnen. Hvis den da viser seg på et viltkamera, kan man ikke rykke ut før alle tillatelser er på plass. Innen den tid har bjørnen antakelig forduftet, sier han.

Eivind Myklebust frykter at bjørnen overvintrer på Fosen. Foto: Arkiv

Færre sauer ute

Myklebust mener rovviltforliket fra 2011 tilsier at skadefellingen skulle blitt forlenget.

- Hvis det er en potensiell skadegjører i et beiteprioritert område, skal det åpnes for skadeuttak. På det grunnlaget er jeg uenig i avslaget, mener han.

I disse dager forteller Myklebust om mange bønder som har begynt med nedsanking av sau, noe han mener vil gjøre det enda vanskeligere å få fellingstillatelse.

- Jo flere sauer som blir satt inn i fjøset, jo mindre kadaver får vi. Hvis det må til for skadefelling er mulighetene små. Da kan man risikere at bjørnen overvintrer til neste år. Da har vi akkurat samme situasjon igjen, sier han frustrert.

- Myndighetene må ta ansvar

Beitelagsleder i Leksvik, Kristoffer Moan mener avslaget er uakseptabelt og sår tvil om myndighetenes motivasjon for å ta ut bjørnen. Han mener de nå må ta mer ansvar under lisensfellingen.

- Når vi nå må ha grunneiers tillatelse for uttak, bør Fylkesmannen ta ansvaret med å innhente tillatelse fra alle grunneierne. Det kan ikke være skadefellingslederen som må pålegges dette, mener han.

Kristoffer Moan mener avslaget er uakseptabelt. Foto: Alexander Killingberg