Onsdag 15. august skrev Fosna-Folket om brevet til statsministeren, skrevet av ordfører i Åfjord kommune, Vibeke Stjern (Ap) og ordfører i Inderøy kommune, Ida Stuberg (Sp), angående rovdyrsituasjonen i Trøndelag. 46 av 47 ordførere i Trøndelag valgte da å stille seg bak brevet. Siden den gang har budskapet i brevet spredd seg godt utover fylkets grenser. Nationen melder at så mye som 150 ordførere i Trøndelag, Hedmark, Oppland, Nordland og Troms nå har stilt seg bak budskapet.

Ikke trodd på forhånd

- Du kan si det har tatt av litt. Dette er kjempespennende. Vi er oppe i en tredel av alle ordførerne i landet nå som gir et enda mer massivt trykk mot statsministeren. Forhåpentligvis vil hun komme med et svar vi ønsker oss og etterfølger det regelverket som er satt, sier Vibeke Stjern.

Hun forteller at de på forhånd ikke hadde regnet med at så mange ville stille seg bak, men at tematikken har vært gjeldende mange plasser gjennom historien, og at det derfor ikke er så rart at de har fått såpass stor oppslutning.

Vil i dialog

- Det blir vanskelig for en statsminister å underslå meningen til 150 ordførere fra flere fylker. Nå har man også nådd rikspressen, som er veldig positivt, sier hun.

Målet videre mener Stjern blir å komme i dialog med statsministeren for å starte diskusjonen om hvordan de på best måte kan håndtere situasjonen. Men først er det enda flere fylker og kommuner som må finne ut om de vil være med på oppropet, ifølge Stjern.

- Hva kan vi politikere gjøre i denne situasjonen? Dette oppropet er en måte vi kan bidra på. Vi har et rovviltforlik vi må følge, og dette er vårt bidrag, sier hun.