I starten av juli presenterte Fosna-Folket de ulike entreprenørene som har levert inn tilbud på byggingen av nye Mælan bru i Åfjord. Norwegian Rock Groups pristilbud for bygging av brua samt 650 meter ny vei, er på 31 647 291 kroner.

Les også: Disse vil bygge bru til over 30 millioner kroner

– Hvem som får oppdraget er ikke avgjort. En anskaffelsesnemnd i Statens vegvesen går gjennom innstillingen, sier byggeleder i Statens vegvesen Olaf Rovik, til Fosna-Folket.

Plan om ferdigstilling i mars

Ettersom Norwegian Rock Group har levert det laveste tilbudet, forteller Rovik at det ligger an til at firmaet får oppdraget. Først må likevel prisene kontrollregnes samt at en firmaevaluering må gjennomføres.

– Etter at vi har bestemt hvem som får jobben, får de andre entreprenørene ti dagers frist til eventuelle klager, forteller byggelederen.

Arbeidet starter trolig opp i september, og en gang i løpet av mars 2016 skal brua være ferdig, opplyser Rovik.

– Før påske skal trafikken gå på nybrua, sier Olaf Rovik, som er klar på at dette forutsetter at arbeidet går som planlagt.

Hele prosjektet, som også inkluderer rundt 650 meter ny vei, har imidlertid ett års byggetid, opplyser Rovik.

37,5 km kilometer lang strekning

Den nye brua blir 54 meter lang og kommer til å bli lagt omtrent på samme sted som dagens bru, men flyttet litt nedover og dreid noe i forhold til dagens beliggenhet. Dette for å få en bedre veilinje inn mot brua fra begge sider. Brua blir 14 meter bred, hvorav 7,5 meter er kjørebredde, samt fortau på begge sider. Prosjektet innebærer også cirka 650 meter ny vei, hovedsakelig på sørsiden av brua.

Arbeidet med Mælan bru er en del av Fosenvegene-prosjektet, og inngår i veistrekningen fra Olsøykrysset (mellom fylkesvei 715 og 720) til Årnes i Åfjord. Lengden på strekningen er 37,5 kilometer.