I mai ble fire såkalte fagverksbjelker til byggingen av midtspennet på den nye brua heist på plass.

– I tiden framover blir det bygging av brureis, forskaling og armeringsarbeid, før selve brudekket skal støpes i betong før fellesferien. Deretter blir det asfaltering og montering av rekkverk i august, opplyste Statens vegvesen i forbindelse med at de 15 tonn tunge bjelkene ble heist på plass.

– Vi tar sikte på å åpne brua for trafikk rundt midten av september, sa byggeleder Håvard Ellingsen i Statens vegvesen i mai.

Åpnes 15. september

Nå opplyser daglig leder i Fosenvegene AS, Knut Sundet, at arbeidet går som planlagt.

– Krinsvassbrua skal åpnes 15. september. Jeg regner ikke med at den blir ferdig før tiden, sier Sundet til Fosna-Folket.

Lest denne? Ny vei åpnes sju måneder før planen

Om bruprosjektet:

«Eksisterende Krinsvatn bru er smal og moden for utskifting, og ny bru ved Krinsvatn ligger inne som eget delprosjekt i Fosenvegprosjektet. I dag er det et T-kryss på nordsiden av brua der fv. 710 fra Ørlandet møter fv. 715 fra Åfjord.

Det er tatt utgangspunkt i ny bru noen meter oppstrøms fra dagens bru. Hensikten er å få en bedre veglinje. Eksisterende bru vil bli brukt til trafikkavvikling i anleggsfasen, og revet så snart den nye brua er tatt i bruk. Kryssløsning med fv. 710 forutsettes fortsatt som et T-kryss. En utvidelse av fjellskjæringa nord for brua er tatt med, dette for å få tilstrekkelig sikkerhetssone i kryssområdet.

Reguleringsplan ble vedtatt i mars 2014. Jobben med å bygge denne parsellen startet høsten 2014», opplyser Statens vegvesen om bruarbeidet på sin nettside.