Planforslaget til ny fylkesvei på denne strekningen er utarbeidet av Statens vegvesen.

Bratt veg

Vegstrekningen fra Reinsgrenda til toppen av Skaret er om lag 2,8 kilometer. Skaret har opp mot 14 prosent stigning på det bratteste. Reguleringsplanen reduserer dette til om lag 10 prosent.

Ikke penger nok

Styret i Fosenvegene og kommunestyret i Rissa har vedtatt å prioritere utbygging av fv 717 Stadsbygd-Vemundstad. Det vil si at det ikke er avsatt penger til å gjennomføre utbygging av Reinsgranda-Bradden i henhold til foreliggende reguleringsplan.

Håper på løsning

Kommunestyret i Rissa har gitt uttrykk for at man likevel ønsker å ferdigbehandle reguleringsplanen selv om det er høyst usikkert om planen blir gjennomført. Dette for å kunne starte byggeplanlegging på forholdsvis kort varsel hvis man klarer å løse finansieringsspørsmålet.

Rådmannen legger derfor en ferdig gjennomarbeidet plan frem til vedtak.

Illustrasjon Statens vegvesen