Fartøyet inngår i et investeringsprogram på 90 millioner kroner.

- Dette er vår største enkeltinvestering hittil, sier daglig leder Ove Løfsnæs i AQS i ei pressemelding til fosna-folket.no.

AQS Loke

Det nye fartøyet er allerede under bygging ved verftet i Grovfjord i Troms, og skal leveres i mars 2015. Båten er 25,5 meter lang og 12 meter bred, og er tegnet av verftets konstruktører.

Båten får navnet AQS Loke, og vil bli utstyrt for ulike oppgaver.

- AQS Loke blir en spesialisert fortøyningsbåt. Den er utrustet med to store kraner (150 t/m), en vinsj som trekker 60 tonn og måler trekkraften, flere mindre vinsjer, samt spesialiserte innretninger for sikker og effektiv handtering av fortøyninger. Den vil også ha kapasitet til badebehandling av laks med hydrogenperoksid. Den vil få samme kapasitet som AQS Odin, og kan frakte fem containere med totalt 120 tonn hydrogenperoksid. I tillegg vil AQS Loke være utrustet for generelt servicearbeid, sier Løfsnæs.

Andre behov

Kundenes behov har endret seg, og det er årsaken til at større fartøy nå settes inn i servicearbeid. Mens det fram til i dag har vært vanlig med båter på 15 meter, er det nå behov for båter på rundt 24 meter.

- Det er stadig tyngre utstyr som skal håndteres, og lokalitetene flyttes stadig lengre ut i åpent hav og blir mer eksponerte for vær og vind. Denne utviklinga krever at vi følger opp med båter og utstyr tilpasset de nye utfordringene, sier Løfsnæs.

Bedre forhold

Forholdene for mannskapet vil bli forbedret i de nye båtene. Både arbeidsmiljøet og boforholdene blir bedre, og mannskapet vil få egne lugarer med bad i tilknytning til lugaren. AQS Loke får fire enmannslugarer, som kan omgjøres til tomannslugarer ved behov.

- Våre folk er ute mellom to og fire uker, og da bor de om bord i båten. Vi ønsker å tilby gode forhold for de ansatte, noe som også er en fordel når vi skal rekruttere folk, sier Ove Løfsnæs.

I tillegg til AQS Loke, skal det investeres i ytterligere tre nye fartøy i 2015: En mindre hurtiggående båt, og to 15 meters katamaraner. AQS Odin skal også ombygges med nytt rorhus og nye lugarer. Totalt vil dette utgjøre investeringer for opp mot 90 millioner kroner.

Båten får navnet AQS Loke, og vil bli utstyrt for ulike oppgaver.
Med på planlegging av den nye båten var fra venstre: Johnny Olsen, Bjørn Edvardsen og Ove Løfsnæs fra AQS, og Bård Meek-Hansen og Arnold Kr. Hansen fra Grovfjord Mek. Verksted. Foto: Privat