De ti bud er vedtatt av kommunestyret, og skal være førende for områdeplanleggingen av Brekstad sentrum. Her kan du pugge de ti bud som i årene framover kan bli obligatorisk lærdom for byggerne av kystbyen. For sammenligningens skyld så har vi satt de ti bud, slik de finnes i 2. Mosebok, i parantes.

1: Fortett og konsentrer sentrum.

(Du skal ikke ha andre guder enn meg.)

2: Definer et midtpunkt og jobb ut fra dette.

(Du skal ikke misbruke Guds navn.)

3: Gi prioritet til klimasmarte transportmidler.

(Du skal holde hviledagen hellig.)

4: Legg til rette for ungdom og barn i sentrum.

(Du skal ære din far og din mor.)

5: Ta vare på Brekstadfjæra.

(Du skal ikke slå i hjel.)

6: Ønsk nye bedrifter velkommen og si hvor de kan etablere seg.

(Du skal ikke bryte ekteskapet.)

7: Sett tydelige klima- og energimål og velg målingsverktøy.

(Du skal ikke stjele.)

8: Fergeleiet bør flyttes.

(Du skal ikke tale usant om din neste.)

9: Skap gode inne- og utemiljøer ved å dyrke kontakten med sjøen og bruke vegetasjon bevisst.

(Du skal ikke begjære din nestes eiendom.)

10: Kom kjapt i gang med synlige resultater.

(Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.)