Dette mener NAF.

– Den upopulære omregistreringsavgiften bør erstattes av et fast gebyr som kun dekker statens kostnader ved omregistrering, sier Christina Bu, miljørådgiver i NAF.

Skal man kjøpe en vanlig familiebil som er fire år gammel i dag, må man regne inn nær 10 000 kroner for omregistrering. Avgiften blir høyere jo nyere og tyngre bilen er, og kan komme opp i over 22 000 kroner. At avgiften blir høyere for nyere biler, gjør at den virker i motsatt retning av myndighetenes mål om en sikrere og mer miljøvennlig bilpark. Omregistreringsavgiften bør ikke ha innvirkning på valget av bruktbil, og i hvert fall ikke i negativ retning.

En spørreundersøkelse NAF har gjort viser at omregistreringsavgiften påvirker valget av bil. Fire av ti spurte mener at en lavere omregistreringsavgift vil føre til at de skifter bil oftere.

- De med eldre biler var mest enig i dette, i tillegg til de som har familiebiler. Familier er nok mest opptatt av å skaffe seg en sikker og praktisk bil som ikke er for gammel, sier Bu.

- Derfor bør det komme en flat eieskifteavgift som kun dekker kostnaden ved omregistrering. I Sverige er registreringsavgiften 50 kroner og i tillegg må man betale 80 kroner for skiltene. Norge bør ligge i nærheten av svensk nivå, mener Christina Bu.

4 av 5 biler som omsettes i Norge er bruktbiler, så hva slags bil bruktkjøperne velger har avgjørende betydning for bilparkens alder. Den norske personbilparken har en gjennomsnittsalder på 10,4 år, over 2 år eldre en gjennomsnittet i Europa. Nyere biler er sikrere og har lavere utslipp enn eldre. Derfor er fjerning av omregistreringsavgiften et enkelt grep for at flere skal kunne reise sikkert og miljøvennlig.

I 2007 beregnet særavgiftsutvalget at en omlegging fra omregistreringsavgift til en flat eieskifteavgift, samt å la bruktbiler omfattes av merverdiavgiften, vil gi en avgiftslette på om lag 500 millioner kroner.