Det er en leser i Bjugn som har bidratt med bildet.

Flyttet

Opprinnelig ble denne skolebygningen reist i 1882 på Plassberget. Her ble den imidlertid ikke så lenge, for i 1900 ble skolen revet og reist igjen på Botngårdsstranda.

Etter krigen, nærmere bestemt 1948, ble det laget et påbygg. Skoledriften ble avviklet i 1988. Bygningen ble imidlertid stående fram til 1994 før den ble revet.

Disse er med

På bildet bak fra venstre: lærer Svein Ulseth, Hjalmar Bottengård, Ottar Lyng, Lars Skavdal, Harald Slette, ukjent, Jørund Solem, Erling Hansen, Jonas Lien og Sigurd Lien.

Foran fra venstre: Olga Lien, Klara Hyllmark, Alma Hoff, Laura Nornberg, Johanna Solberg, Margrethe Klakken, ukjent, Karen Åstø, Helga Lund Jensen, Inger Ness, Dvergsnes og Trina Eide.

Bidrag til "Gammeldagen" sender du på mail til: terje.dybvik@fosna-folket.no Post: Fosna-Folket, 7129 Brekstad