Det var ei høyspentmast på 66kV-linja mellom Svartelva og Stoen i Rissa som ble tatt av isen. Det skjedde mellom Stoum og Furuseth. Strømbruddet var av kort varighet. TrønderEnergi opplyser at forsyningssikkerheten for Fosen vil være noe redusert inntil linja er reparert. Dette arbeidet vil starte i dag, tirsdag.

Mobilnettet og fasttelefonnettet falt også ut i deler av Skaugdalen mandag kveld.

- Feilen på mobilnettet skal være utbedret innen klokken 15.00 i dag, og fasttelefonen skal fungere innen klokken 16.00, opplyser Alf Inge Eitrheim hos Telenor.

Flommen i Skauga førte til at flere huseiere langs elva fikk vatn i kjellerne sine. En anselig mengde rundballer ble tatt av flommen, og en gårdbruker mistet 65 baller som nå ligger spredt utover jorder langs elva.

Elveløpet er flere steder fylt opp av store ismasser og vannet renner utover jordene. Enkelte steder er elva i ferd med å grave seg nytt løp.