De er drillet til fingerspissene i hvordan de skal gå fram for å få oss velgere til å gi vår stemme til akkurat deres parti 14. september. Påstander om hvem som har gjort og sagt hva, ståa i dag og i går og hvordan det kan bli hvis den eller den kommer til makta, hagler gjennom lufta. Det er tall og sitater hentet fra ymse hold i den store gryta. Og så røres det hele sammen til den store gullmedaljen.

Holder det som politikerne legger fram som sannheter mål? Nei, se det kan i minste fall være arbeidsomt å sjekke ut. Når det kommer til konkrete verdier så kan imidlertid mye etterprøves ved å finne fram til uhilda kilder. Et fåtall av velgerne gjør nok det. Vi tar imot, og høres noe tvilsomt ut så lar vi tvilen henge og dingle der i lufta. Deretter sympatiserer vi trolig med den vi fra før har mest tro på, enten vedkommende i virkeligheten farer med sannhet, halvsannhet eller reinspikka løgn.

Bergens Tidende har gjort noe med akkurat dette ved å opprette et eget nettsted. På faktasjekk.no blir det som framkommer som realiteter etterprøvd. Meget godt tenkt, synes jeg. ”Faktasjekk.no skal skjære gjennom valgretorikken og svare på om politikerne har sine ord i behold”, blir det framholdt på nettstedet. Politikere fra ulike leire får etterprøvd sine påstander. Som Siv Jensens (Frp) innlegg om at egenandelene på helsetjenester er økt hvert år siden regjeringen tiltrådte. Og statsminister Jens Stolbergs (Ap) redegjørelse om at dagens regjering i fire år har vist at den kan videreføre, ikke øke det samlede skattenivået utover 2004-nivået. Spørsmålet er om Faktasjekks konklusjoner vil nå ut til mange nok. Nei, se det er en helt annen sak.