Også søndag har vært bra, sammenlignet med starten torsdag og fredag da det var svært elendig vær. Besøktallet i Yjars gate gate lørdag fomiddag var rimelig bra.

Det er ingen stor risiko i Ørland Ballklubbs budsjetter for Ørlandsdagene. Dermed er det ikke fare for økonomisk kollaps, til tross for den dårlige starten.

Grøntvedt Pelagics sildebord er et svært populært innslag på Ørlandsdagene. Flere hundre var innom søndag.