- Folk må bli flinkere til å ta vare på seg selv

Anne Krogstad mener vi må bli flinkere til å lytte til kroppens signaler i en stresset hverdag. Foto: Privat