11.februar, scramble 11:33Luftambulanse fra Kvikne til Trondheim.

12.februar, scramble 03:08Luftambulanse fra Steinkjer til Trondheim.

12.februar, scramble 12:38Overføring av pasient fra Ålesund til Trondheim.

13.februar, scramble 16:11Luftambulanse fra Vassbygda til Trondheim.

13.februar, scramble 18:39Luftambulanse fra Rissa til Trondheim.

13.februar, scramble 18:54Oppdraget var å overføre en pasient fra Kristiansund til Trondheim. Oppdraget ble kansellert underveis, da det likevel ikke var behov for overflytting.

13.februar, scramble 21:51Luftambulanse fra Vingan til Trondheim.

15.februar, scramble 15:46Vi fikk melding om at 2 personer var observert på et isflak ved Buvika. Luftambulansen fra Trondheim kom først til stedet og lokaliserte personene. De landet på isen og tok personene med inn til Øysand. Den ene personen hadde på et tidspunkt gått gjennom isen, de var ellers i fin form. Vi returnerte Ørland.

16.februar, scramble 22:10Luftambulanse fra Fillan til Trondheim.

17.februar, scramble 15:34Luftambulanse fra Lensvik til Trondheim.

18.februar, scramble 10:01Oppdraget var å overføre en pasient fra Kristiansund til Trondheim. Vi måtte kansellere oppdraget på grunn av tekniske problemer.

18.februar, scramble 19:02Luftambulanse fra Kyrksæterøra til Trondheim.

20.februar, scramble 11:35Vi var ute på egentrening da vi mottok scramble på at en nødpeilesender ble hørt mellom Ålesund og Ørsta /Volda. Vi tok kontakt med HRS, de undersøkte saken og kontaktet oss igjen på retur fra egentrening. Vi måtte mellomlande på Ørland for å etterfylle drivstoff før vi satte kurs mot området. Da vi nærmet oss området mottok vi svake og ikke retningsbestemte signaler. Vi fortsatte mot destinasjon gitt av HRS, litt nord av Ørsta/Volda. Vi fikk sterkere signaler nord for Ulsteinvik i 3000 fot og fulgte disse til nord av Stadtlandet (Herøyfjorden). Vi fant en sender flytende i sjøen ved ett skjær. Vi sjekket området rundt, og heiste redningsmann ned for å plukke opp. Senderen viste seg å tilhøre en båt som sank 04.02 ved samme posisjon. Vi returnerte Ørland.

22.februar, scramble 01:39Luftambulanse fra Fillan til Orkanger.

22.februar, scramble 19:18Mottok scramble om pasient som skulle fraktes fra Ytterøy til Levanger. Vi kom forbi Trondheim da ambulanse på stedet i samråd med lege kansellerte behovet for oss, og heller kjørte pasient med ambulanse/ferje til Levanger sykehus.

23.februar, scramble 03:58Luftambulanse fra Molde til Trondheim.

24.februar, scramble 06:31Oppdraget var å frakte pasient fra Nærøy til Namsos. Luftambulansen kunne ikke fly grunnet dårlig sikt. Vi måtte få ambulansen til å møte oss i Sør-Gutvik grunnet dårlig vær med snøbyger ved pasientens bolig. Pasienten ble fraktet til Trondheim på grunn av tette snøbyger i Namsos.

24.februar, scramble 23:13Luftambulanse fra Råkvåg til Trondheim.

25.februar, scramble 13:01Oppdraget var søk etter fallskjermhopper som hadde landet i vannet ved Buvika. Etterhvert som vi nærmet oss Buvika ble det klart at det dreide seg om ballonger som en skoleklasse hadde laget og sluppet opp. Disse hadde så landet i vannet, og noen trodde det dreide seg om en fallskjemhopper som lå i sjøen. Vi returnerte til Ørland og fikk så scramble for luftmbulanse til Åfjorden

25.februar, scramble 13:30Luftambulanse fra Åfjord til Trondheim.

Stian Sæther 330 skv avd Ørland