Hittegodsavdelingene landet over fylles opp fordi politiet ikke finner tilbake til eierne av beslaglagt tyvegods. Sannsynligheten for at du skal få igjen tapte gjenstander øker hvis de er merket.

– Merking kan også ha en preventiv effekt med tanke på stjeling. Det er ikke like interessant å stjele noe som er merket, sier produktsjef Henrik Magnusson i Falck.

En tyv kan bli usikker på hvilken risiko han løper ved å stjele en merket gjenstand. Er den sporbar? Alarmert? Kan merkingen fjernes?

Det er flere måter å merke gjenstander på. Mange forsikringsselskaper og alarmleverandører leverer ID-merker til å sette på verdigjenstander.

– TV, PC, stereoanlegg, kamera, mobiler og annet lett omsettelig elektronisk utstyr bør ID-merkes. Også kunst, antikviteter, båtmotorer og sykler kan merkes på denne måten.

ID-merker har et unikt nummer som lagres hos leverandøren av merkene. Det gjør det enkelt for politiet å finne fram til eieren av beslaglagt tyvegods.

– Du kan også lagre bilder av verdigjenstandene dine i leverandørens onlineregister. Foto av kvitteringer kan også lagres i registeret. Da er du virkelig godt sikret, sier han.

For elektronisk utstyr anbefaler han også at du noterer deg serienummeret.

– Har man serienumrene, er det lettere å bevise at man har eid tingene, for eksempel ved et forsikringsoppgjør, sier Magnusson.

For smarttelefoner fins et eget IMEI-nummer som man bør kjenne til. Dette er telefonens unike fingeravtrykk. IMEI-nummeret er ofte trykket på esken den lå i da du kjøpte den.

– Du kan også finne IMEI-nummet ved å taste stjerne, firkant, 06, firkant. Dette er standard på alle telefoner, sier Henrik Magnusson i Falck..