Fv 710 Brekstad -Krinsvatn: Bart, fare for glatte partier*.

Fv 710 Bårdshaug Ø -Valset: Vekslende rim, bart og vått*.

– Selv omgradestokken ligger på fem grader, er det ikke dermed sagt at asfalten er det.Overflater som asfalt og bilvinduer har lav varmekapasitet. Ved rasketemperaturendringer og klart vær kan det oppstå en reaksjon i asfalten somforårsaker ei syltynn ishinne, sa meteorolog John Erik Furre ved Ørland Hovedflystasjon til Fosna-Folket ved en tidligere anledning.

– Kjørforsiktig! Ishinnen som oppstår er nesten ikke synlig, sa han.

* Trafikkmeldinger fra Statens vegvesen.