I morgen er det verdens miljøverndag. I den forbindelseoppfordrer Rissa kommune så mange som mulig om å sykle eller gå til jobben.Samtidig utfordrer kommunen de gående og syklende til å ta bilder somdokumenterer resultatet av oppfordringen. Bildene kan deles på kommunensfacebook-side, eller sendes på e-post til kommunen.

Verdens miljøverndag ble innstiftet etter FNsmiljøvernkonferanse i Stockholm i 1972.