Startet sitt eget fritidstilbud: - Det er ikke alle som passer til turn eller håndball