Arnfinn Astad (84) er død: – Pappa hadde aldri en kjedelig dag