– Dette er samfunnskritisk infrastruktur som vi må ha kontinuerlig tilgang til