Hastebehandler avgjørende sak: – Må ligge noen politiske motiv bak for at det haster sånn før valget