Ekstra bemanning har gitt «økt kvalitet og bedre arbeidsvilkår»: Nå kan ordningen bli kuttet

foto