Sprit til folket, farger til hjemmet

Sist Fosna-Folket besøkte Maren Grøtte og Dustin Zimmermann i 2019 hadde de nylig kjøpt Trappen, et småbruk på Linesøya i Åfjord. Siden den gang har mye skjedd. De har lansert fem ulike brennevinstyper, de har pusset opp småbruket, og ikke minst har de blitt foreldre til lille Bernard (2).