Skolebygget «tilfredsstiller ikke dagens krav»: Har ikke råd til nybygg før tidligst 2036

foto