Avdekket alvorlige mangler på fire av seks skoler: – Ingen tvil om at elevene ikke opplever å ha et tilfredsstillende fysisk miljø