Dropper nedlegging: – Vi kan ikke bare vedta at folk skal være mindre syke

foto