Meklingen om den betente Fosen-saken går mot slutten. Det bekrefter Jon-Andreas Lange, advokat for reindriftseierne på Nord-Fosen, til Klassekampen.

Han sier siidaen, som betegner en gruppe reineiere som driver på et bestemt areal, forventer at det innen kort tid kommer på bordet en løsning som innebærer reparasjon av folkerettsbruddet.

– Ellers er meklingssporet ferdig, sier Lange.

Han bekrefter at innen kort tid betyr på neste møte, som finner sted i november.

Regjeringen tok i mai initiativ til mekling mellom reindriften og vindkrafteierne for å avgjøre framtiden til vindkraftverket på Fosen. Partene har siden i vår satt seg ned rundt bordet omtrent én gang i måneden for å finne en løsning.

Det er over to år siden Høyesterett konkluderte med at konsesjonsvedtaket for vindkraftutbygging var ugyldig.