Ligger ute til ti millioner: – Prisen er høy, men det er med tanke på utviklingsmuligheter

foto