– For galt å legge ned en skole av branntekniske årsaker

foto