Fem viltpåkjørsler på seks timer: – Det er utrolig fort gjort